Kleur bekennen (spel)

€ 39,95
Productcode: B209
Omschrijving

Kleur bekennen is een spel om op een ongedwongen, plezierige manier gewenst en ongewenst gedrag bespreekbaar te maken op de   werkvloer. Het spel is bedoeld voor alle soorten werknemers. Het   kan worden gebruikt in bijvoorbeeld werkoverleg, bezinnings-, kennismakings-  of trainingssituaties en in managementteams. Het spel bestaat uit 110 situatiekaartjes met de thema's: racisme, seksuele intimidatie, pesten en treiteren en er zijn algemene kaartjes. Er wordt in één zin een situatie   beschreven waar over het algemeen verschil van mening over kan bestaan. Met een groene of rode kaart geven de deelnemers aan of ze een situatie wel of niet acceptabel vinden. Daarna gaan ze de discussie met elkaar aan.

Doel: Het doel van het spel is spelers in een   ongedwongen sfeer te laten discussiëren over gewenst en ongewenst gedrag.   Door het spelen van het spel worden de spelers zich ervan bewust dat niet   iedereen dezelfde normen en waarden heeft en dus anders kan reageren op   dezelfde situatie. Ook is het doel bewustwording van het eigen gedrag en het   effect daarvan op anderen, en ook dat je niet elk gedrag als vanzelfsprekend   hoeft te accepteren.

Aantal deelnemers: maximaal 15

Tijdsduur: variërend van 1 uur tot 3 uur.   De spelduur is afhankelijk van het aantal deelnemers, ongeveer 10 minuten per   kaartje/deelnemer